بسته های افزایش ممبر گروه تا سقف ۵۰ کا

شما می توانید ممبر مورد نیاز برای گروه خود را از محصولات زیر انتخاب نمایید

1000 ممبر گروه معمولی

30,000

تومان

 • مناسب برای همه گروها
 • 30 درصد ممبر هدیه
 • کیفیت بسیار بالا
 • ماندگاری بالا
 • ریزش پایین
 • پشتیبانی ۲۴ ساعته
 • تحویل در کمتر از 2 ساعت

3000 ممبر گروه با کیفیت

120,000

تومان

 • مناسب برای همه گروها
 • 30 درصد ممبر هدیه
 • کیفیت بسیار بالا
 • ماندگاری بالا
 • ریزش پایین
 • پشتیبانی ۲۴ ساعته
 • تحویل در کمتر از 2 ساعت

2000 ممبر گروه معمولی

60,000

تومان

 • مناسب برای همه گروها
 • 30 درصد ممبر هدیه
 • کیفیت بسیار بالا
 • ماندگاری بالا
 • ریزش پایین
 • پشتیبانی ۲۴ ساعته
 • تحویل در کمتر از 2 ساعت

2000 ممبر گروه با کیفیت

80,000

تومان

 • مناسب برای همه گروها
 • 30 درصد ممبر هدیه
 • کیفیت بسیار بالا
 • ماندگاری بالا
 • ریزش پایین
 • پشتیبانی ۲۴ ساعته
 • تحویل در کمتر از 2 ساعت

3000 ممبر گروه معمولی

90,000

تومان

 • مناسب برای همه گروها
 • 30 درصد ممبر هدیه
 • کیفیت بسیار بالا
 • ماندگاری بالا
 • ریزش پایین
 • پشتیبانی ۲۴ ساعته
 • تحویل در کمتر از 2 ساعت

1000 ممبر گروه با کیفیت

40,000

تومان

 • مناسب برای همه گروها
 • 30 درصد ممبر هدیه
 • کیفیت بسیار بالا
 • ماندگاری بالا
 • ریزش پایین
 • پشتیبانی ۲۴ ساعته
 • تحویل در کمتر از 2 ساعت

4000 ممبر گروه معمولی

120,000

تومان

 • مناسب برای همه گروها
 • 30 درصد ممبر هدیه
 • کیفیت بسیار بالا
 • ماندگاری بالا
 • ریزش پایین
 • پشتیبانی ۲۴ ساعته
 • تحویل در کمتر از 2 ساعت

5000 ممبر گروه معمولی

150,000

تومان

 • مناسب برای همه گروها
 • 30 درصد ممبر هدیه
 • کیفیت بسیار بالا
 • ماندگاری بالا
 • ریزش پایین
 • پشتیبانی ۲۴ ساعته
 • تحویل در کمتر از 2 ساعت