بسته های مخلوط اینیستاگرام تا سقف 60 پست جدید

شما می توانید بسته مورد نیاز برای پیج خود را از محصولات زیر انتخاب نمایید

بسته 10 پستی مخلوط

50,000

تومان

 • 50 فالوور
 • 1000 ویو برای 10 پست جدید
 • 100 لایک برای 10 پست جدید
 • 25 کامنت برای 10 پست جدید
 • تحویل در کمتر از ۲۴ ساعت
 • پشتیبانی ۲۴ ساعته در ۷ روز هفته

بسته 20 پستی مخلوط

100,000

تومان

 • 100 فالوور
 • 1000 ویو برای 20 پست جدید
 • 100 لایک برای 20 پست جدید
 • 25 کامنت برای 20 پست جدید
 • تحویل در کمتر از ۲۴ ساعت
 • پشتیبانی ۲۴ ساعته در ۷ روز هفته

بسته 30 پستی مخلوط

150,000

تومان

 • 150 فالوور
 • 1000 ویو برای 30 پست جدید
 • 100 لایک برای 30 پست جدید
 • 25 کامنت برای 30 پست جدید
 • تحویل در کمتر از ۲۴ ساعت
 • پشتیبانی ۲۴ ساعته در ۷ روز هفته

بسته 40 پستی مخلوط

200,000

تومان

 • 200 فالوور
 • 1000 ویو برای 40 پست جدید
 • 100 لایک برای 40 پست جدید
 • 25 کامنت برای 40 پست جدید
 • تحویل در کمتر از ۲۴ ساعت
 • پشتیبانی ۲۴ ساعته در ۷ روز هفته

بسته 50 پستی مخلوط

250,000

تومان

 • 250 فالوور
 • 1000 ویو برای 50 پست جدید
 • 100 لایک برای 50 پست جدید
 • 25 کامنت برای 50 پست جدید
 • تحویل در کمتر از ۲۴ ساعت
 • پشتیبانی ۲۴ ساعته در ۷ روز هفته

بسته 60 پستی مخلوط

300,000

تومان

 • 300 فالوور
 • 1000 ویو برای 60 پست جدید
 • 100 لایک برای 60 پست جدید
 • 25 کامنت برای 560 پست جدید
 • تحویل در کمتر از ۲۴ ساعت
 • پشتیبانی ۲۴ ساعته در ۷ روز هفته